Luftmassemätare rengöring biltema

Luftmassemätare – Biltema.se

LUFTMASSEMÄTARE. Artnr. 52-853. Finns i lager i 53 varuhus. Lägg till i inköpslista. Lägg i kundvagn. Hitta Rengöringsprodukter som passar din bil.

LUFTMASSEMÄTARE – Biltema.se

För säker och snabb rengöring av elektroniska apparater, instrument, elmotorer etc. Låg ytspänning, ej ledande. Fuktdrivande och snabbdunstande, lämnar inga …

Artiklen passar till nedanstående märke och modeller. OE: 0280218088

Elektronikrengöring, 400 ml – Biltema.se

24 maj 2005 — CRC 2-56 heter väl det rengöringsmedlet som är just elektronikrengöring? Biltema har nån variant med. Hur pass skonsam den är vet jag inte, men …

För säker och snabb rengöring av elektroniska apparater, instrument, elmotorer etc. Låg ytspänning, ej ledande. Fuktdrivande och snabbdunstande, lämnar inga substanser kvar. Medlet angriper inte konstruktionsmaterial, färger, tyger etc.  OBS ! Se till att elektroniska apparater är spänningslösa. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller: Kolväten , C6-C7, n-alkaner ,isoalkaner ,cykliska ,

Rengöra LMM? – Saab Turbo Club of Sweden Forum

15 juli 2022 — Eller måste jag fixa en original. Någon med erfarenhet av Biltemas lmm. Senast redigerad av 3 Zeppe, redigerad totalt 0 gång.

Luftmassemätare från Biltema? FÖLJDFEL??”LÖST” – jagrullar

Hur rengör man LMM på bästa sätt? … Hej! Min motorfelslampa lyser och idag hjälpte en vän mig med att felsöka systemet. Den felkod som fanns …

Hur rengör man LMM på bästa sätt? – Sidan 1 – Garaget

Rengör elektronisk utrustning; Tar bort fukt; Förhindrar korrosion … Rengör och avfettar; Avlägsnar olja, fett och smuts; För metall, verktyg, maskiner.

Detta är en forumtråd från Garaget

Rengöringsspray – Jula

Rengöringssprej | Vi gillar välutrustade garage, vältvättade bilar, smarta biltillbehör och praktiska transporthjälpmedel. Välkommen till Jula!

Keywords: luftmassemätare rengöring biltema, luftmassemätare biltema, mass air flow sensor cleaner biltema, biltema luftmassemätare, luftflödesmätare biltema